Τι είναι το Pilates

About Pilates

Pilates είναι μια μορφή άσκησης, που αναπτύχθηκε από τον Joseph Pilates, το οποίο δίνει έμφαση στην ισόρροπη ανάπτυξη του σώματος hrough βασική δύναμη, την ευελιξία, και την ευαισθητοποίηση προκειμένου να στηρίξει την αποτελεσματική, χαριτωμένη κίνηση.

Φαίνεται σαν ο καθένας είναι είτε να κάνει Pilates, ή ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα άσκησης Pilates. Πράγματι, ένα από τα καλύτερα πράγματα σχετικά με τη μέθοδο Pilates είναι ότι λειτουργεί τόσο καλά για ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων. Οι αθλητές και οι χορευτές που την αγάπη, όπως κάνουν οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες ανακάμπτοντας από την εγκυμοσύνη, και οι άνθρωποι που σε διάφορα στάδια της φυσικής αποκατάστασης.

Τα κορυφαία οφέλη άνθρωποι αναφέρουν σχετικά Pilates είναι ότι γίνει ισχυρότερη, πλέον, πιο λιτή και περισσότερο σε θέση να κάνει τίποτα με χάρη και ευκολία.

 

copyright © 2019 - All rights Reserved. - Powered by MWAN Mobile Ltd