Αρχές του Pilates

principle-pilates

Βασική αρχή του Pilates είναι ο έλεγχος, τη δύναμη και τη σταθερότητα του κέντρου μας (εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος) .Όταν θα βρούμε τη δύναμη του πυρήνα μας, τότε μπορούμε να χτίστηκε το σωστό allignment του σώματός μας και κουτσαίνει μας μπορεί να είναι χαλαρή και ευέλικτη, ενώ τρύπα σώμα μας παίρνει ισχυρότερο .

Έτσι, οι βασικές αρχές του Pilates είναι οι εξής:

  • ΚΕΝΤΡΆΡΙΣΜΑ
  • ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ
  • ΈΛΕΓΧΟΣ
  • ΑΚΡΊΒΕΙΑ
  • ΑΝΑΠΝΟΉ
  • ΡΟΉ
  • allignment
  • ΣΘΈΝΟΣ
  • ΧΑΛΆΡΩΣΗ

copyright © 2019 - All rights Reserved. - Powered by MWAN Mobile Ltd